acinfotec

>acinfotec

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคตลาดทุนในรูปแบบ Virtual Exercise ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย

, ,

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคตลาดทุนในรูปแบบ Virtual Exercise ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรม CMX 2021 (Capital Market Cyber Exercise 2021) ภายใต้ชื่อ “RISE OF THE DEFENDER” ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับภาคอุตสาหกรรม (Capital [...]

ACinfotec ร่วมสมทุบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

    ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) อย่างไม่ทันตั้งตัว รวมทั้งประเทศไทย จึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านชีวิต จิตใจ และ เศรษฐกิจ ชาวโลกอย่างมหาศาลอันไม่สามารถประเมินค่าของความเสียหายได้ ซึ่งผ่านมาปีกว่าแล้ว โรคระบาดดังกล่าวยังไม่ทีท่าว่าจะจบเมื่อไหร่ ดังนั้น หลายภาคส่วนทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น รวมไปถึงภาคประชาชน ต้องร่วมใจกันต่อสู้วิกฤตโรคระบาดดังกล่าว ให้ผ่านพ้นไปให้ได้จึงก่อให้เกิด กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ตามพระราชดำรัสสั่ง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา [...]

Press Release: The International Association of Privacy Professionals (IAPP) Announces ACinfotec as Authorized Official Training Partner (OTP) of the IAPP in Thailand

,

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ACinfotec ร่วมมือกับ The International Association of Privacy Professionals (IAPP) ประกาศเป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  The International Association of Privacy Professionals (IAPP) Announces ACinfotec [...]

Press Release: ACinfotec & Cloud Security Alliance (CSA) Announces as Authorized CCSK Training Partner in Thailand

,

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ACinfotec ร่วมมือกับ Cloud Security Alliance (CSA) ประกาศเป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ที่สามารถเปิดสอนหลักสูตร (CCSK) Certificate of Cloud Security Knowledge  Cloud Security Alliance Announces ACinfotec [...]

ACinfotec และ BeTech Tech Company ร่วมบรรยายในหัวข้ออบรม “การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (Playbook for Cybersecurity Incident)” ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

,

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director, Executive Consultant คุณพรสุข กรกิตติชัย - Senior Manager Cybersecurity Services Division, Co-founder of Incognito Lab, [...]

เน็ตเบย์ (Netbay) และ คลาวด์ครีเอชั่น (Cloud Creation) รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศรัณย์ คำอ่อน  ได้ร่วมแสดงความยินดี แก่คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะทำงาน ในโอกาสที่ บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท คลาวด์ครีเอชั่น [...]

แทนเจอรีน (Tangerine) รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำการเป็นผู้นำทางด้าน Total IT Solution

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศรัณย์ คำอ่อน – PECB ISO 27001 LI Consultant, คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager / Digital Content Consultant และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ - [...]

“ไออาร์พีซี” (IRPC) ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร – Consulting Development Manager, คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง - Senior Consultant และ คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager / Digital [...]

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA) รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ยกระดับความน่าเชื่อถือและทันสมัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน – Sales & Business Development Executive, คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง - Senior Consultant และ คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager [...]

ACinfotec ร่วมสนับสนุนเวทีเฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Thailand CTF Competition 2019

,

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เวทีเฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เลือดใหม่ และไปเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน CTF ระดับอาเซียน Cyber SEA [...]