acinfotec

/acinfotec

เฮงลิสซิ่ง (HENG Leasing) บริษัทด้านสินเชื่อแบบ Non Bank แห่งแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) [...]

SMBC รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ตอกย้ำการเป็นอันดับต้นของกลุ่มธนาคารสัญชาติญี่ปุ่นในไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณนิจิรา วัฒนพันธุ์ – Senior Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management [...]

KBank รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตอกย้ำการเป็นแถวหน้าด้าน Mobile Banking

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012 [...]

“เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” สพร. ตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาระบบไอทีภาครัฐให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Business Continuity Management System: BCMS)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์   ในโอกาสที่องค์การได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานISO 22301:2012 (Business [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cybersecurity for Insurance (CSI) โดย เอซีอินโฟเทค (ACinfotec Co.,Ltd.)

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญคือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้มีความแข็งแกร่ง ปิดช่องโหว่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ […]

ผู้บริหาร ACinfotec ร่วมแสดงความยินดีและขึ้นปาฐกถาในโอกาส บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management Systems ISO/IEC 27001:2013

,

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ - Business Director บริษัท ACinfotec Co.,Ltd. และทีมงาน ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) และขึ้นปาฐกถาในโอกาส บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management [...]

“เอไอเอส” ร่วมกับ “เอซีอินโฟเทค” ตอกย้ำเทรนด์โลกไอทีเรื่อง Cloud Technology ด้วยการมีใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 (BCMS)

,

จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 ของสำนักงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.  พบว่า  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เป็นบริษัทที่มีการถือครองเลขหมายโทรศัพท์มากที่สุดในประเทศไทย ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านเลขหมาย และในปี 2560 มีจำนวนฐานลูกค้าที่ใช้งานจริง กว่า 40 [...]