Recap: Webinar_Empowering your Defense Using the New ISO 27002 and GRC Platform

จบลงไปแล้วกับงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Empowering your Defense Using the New ISO 27002 and GRC Platform” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ACinfotec Co.Ltd. จัดร่วมกับ OneTrust, LLC.  มีประเด็นสาระสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอให้แก่ทุกท่านแล้ว สามารถติดตามอ่านได้เลย ในหัวข้อแรก ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นมาใหม่ในมาตรฐานISO/IEC 27002:2022 [...]