Natto

>Taksaporn

About Taksaporn

This author has not yet filled in any details.
So far Taksaporn has created 87 blog entries.

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CISSP Exam Prep

ACinfotec  - ได้จัดการอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2558 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรมครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training Director/Executive Consultant และ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร องค์กรไหนที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรคุณภาพสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร Security Awareness Training @ Thappline 2 รุ่น

Acinfotec -เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน และ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทางบริษัทเอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตร Security Awareness ให้กับบริษัทท่อส่งน้ำมัน Thappline ซึ่งสอนโดย ดร.ศุภกร กังพิศดาร การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2รุ่น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น และเรียนรู้วิธีการป้องกันเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ทางทีมงานและวิทยากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน 

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร PECB Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor

ACinfotec 10 กค. 58  - ได้จัดการอบรมหลักสูตร PECB Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor ในช่วงระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจมาร่วมอบรมที่เอซีอินโฟเทค โดยวิทยากรคือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร และ อาจารย์สมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร ที่ปรึกษาอาวุโสของเอซีอินโฟเทค

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CHFI ให้แก Datacom Training Center ที่ลาว

Acinfotec 3 กค. 58 - ACinfotec ได้ร่วมมือกับ Datacom Training Center ประเทศลาว จัดการอบรมหลักสูตร Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลลาว ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training [...]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร Cyberwarfare Engineering Foundation for RTA

ACinfotec 25 มิ.ย. 58 - จัดอบรมหลักสูตร Cyberwarfare Engineering Foundation ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 58 ให้แกกำลังพลกองทัพบก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกองทัพบกให้ความไว้วางใจเอซีอิโฟเทคและทีมงานวิทยากร ในการจัดอบรมในครั้งนี้ หลักสูตรนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้ความร่วมมือจากทีมงานวิยากรและทีมงานทางกองทัพบก ทางเอซีอินโฟเทค ต้องขอขอบคุณทางกองทัพบกอีกครั้งที่ให้ความไว้วางใจในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจอย่างนี้ในครั้งต่อๆไป  

Acinfotec จัดอบรมหลักสูตร Security Awareness for Management @ IBANK

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมให้กับทีมผู้บริหารธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Security Awareness for Management โดยวิทยากรมีด้วยกัน2ท่าน คืออ.พรสุข Senior Security Architect และ อ.สิทธิพงศ์ Senior Consultant เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้บริหารก่อนส่งผ่านไปยังพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ 

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร ITIL Foundation,2011 Edition @ RICOH

ACinfotec - เมื่อวันที่ 17 - 19 มิถุนายน บริษัท เอซีอีนโฟเทคได้จัดการอบรมหลักสูตร ITIL Foundation, 2011 Edition ให้แก่พนักงานบริษัท ริโก้ ประเทศไทย สอนโดย อ.ชัชภณ Master Trainer ของเอซีอินโฟเทค 3 วันนี้เชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้มากมายและนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขอขอบคุณบริษัท ริโก้ ประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทและทีมงานเป็นประจำทุกปีนะค่ะ

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร ISO 27001 Lead Auditor

ACinfotec 29 พฤษภาคม 2558 - ทางศูนย์ฝึกอบรมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจศูนย์ฝึกอบรมเอซีอินโฟเทค ในการอบรมหลักสูตร ISO 27001 Lead Auditor (25 - 29 พ.ค. 58) โดยวิทยากรคือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร และ อาจารย์ศาศวัต มาลัยวงศ์ และ ดร.ศุภกร กังพิศดาร 3 Trainers จาก ACTC ด้วยความเข้มข้นของเนื้อหาอัดแน่นเต็ม 4วัน [...]