Monthly Archives: April 2015

>>April

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร Cybersecurity for IT Audit @ BAY

Acinfotec 30 เม.ย. 58 - เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 58 ทางบริษัทเอซีอินโฟเทคได้มีโอกาสไปจัดอบรมให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในหลักสูตร Cybersecurity for IT Audit โดย อ.ศุภกร กังพิศดาร Training Director ของทางเอซีอินโฟเทค ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความไว้วางใจอีกครั้งจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เลือกศูนย์ฝึอบรมเอซีอินโฟเทคและเชื่อมั่นในตัววิทยากรของเรา

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร PECB ISO 27001 Lead Implementer

ACinfotec - ขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆ องค์กรที่ให้ความไว้วางใจ ACTC ในการอบรม PECB Certified ISO 27001:2013 Lead Implementer (30-31 มีนาคม, 1 - 3 เมษายน 2558) ครั้งนี้ค่ะ โดยวิทยากรคือ อาจารย์ ชัชภณ คุณาฉัตราธร / Master Trainer ผู้มากประสบการณ์ของ ACTC หลักสูตรนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 6-10 [...]