Monthly Archives: May 2015

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร ISO 27001 Lead Auditor

ACinfotec 29 พฤษภาคม 2558 - ทางศูนย์ฝึกอบรมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจศูนย์ฝึกอบรมเอซีอินโฟเทค ในการอบรมหลักสูตร ISO 27001 Lead Auditor (25 - 29 พ.ค. 58) โดยวิทยากรคือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร และ อาจารย์ศาศวัต มาลัยวงศ์ และ ดร.ศุภกร กังพิศดาร 3 Trainers จาก ACTC ด้วยความเข้มข้นของเนื้อหาอัดแน่นเต็ม 4วัน [...]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CISSP Exam Prep

ACinfotec 22 พ.ค. 58 - เป็นอีก 1 หลักสูตรที่เป็นคราสชายล้วน ขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ACTC ในการอบรม CISSP ครั้งนี้ค่ะ โดยวิทยากรคือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร และ ดร.ศุภกร กังพิศดาร 2 Trainers จาก ACTC ท่านใดสนใจหลักสูตร CISSP ครั้งต่อไป สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-670-8980-3 ต่อ 304, 308, 310 หรือ [...]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CEHv8 (Certified Ethical Hacking)

ACinfotec 15 พฤษภาคม 2558 - วันนี้เป็นอีก 1 หลักสูตรที่มีคนให้ความสนใจมาเรียนกับทางเอซีอินโฟเทคกันอย่างอบอุ่น ตลอดระยะเวลา 5 วัน (11 - 15 พ.ค.58) ผู้อบรมทุกท่านตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดที่วิทยากรของทางเอซีอินโฟเทคมอบให้ ทางศูนย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจแบบนี้ไปอีกในทุกๆหลักสูตรที่ทุกท่านสนใจนะคะ