Monthly Archives: June 2015

>>June

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร Cyberwarfare Engineering Foundation for RTA

ACinfotec 25 มิ.ย. 58 - จัดอบรมหลักสูตร Cyberwarfare Engineering Foundation ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 58 ให้แกกำลังพลกองทัพบก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกองทัพบกให้ความไว้วางใจเอซีอิโฟเทคและทีมงานวิทยากร ในการจัดอบรมในครั้งนี้ หลักสูตรนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้ความร่วมมือจากทีมงานวิยากรและทีมงานทางกองทัพบก ทางเอซีอินโฟเทค ต้องขอขอบคุณทางกองทัพบกอีกครั้งที่ให้ความไว้วางใจในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจอย่างนี้ในครั้งต่อๆไป  

Acinfotec จัดอบรมหลักสูตร Security Awareness for Management @ IBANK

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมให้กับทีมผู้บริหารธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Security Awareness for Management โดยวิทยากรมีด้วยกัน2ท่าน คืออ.พรสุข Senior Security Architect และ อ.สิทธิพงศ์ Senior Consultant เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้บริหารก่อนส่งผ่านไปยังพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ 

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร ITIL Foundation,2011 Edition @ RICOH

ACinfotec - เมื่อวันที่ 17 - 19 มิถุนายน บริษัท เอซีอีนโฟเทคได้จัดการอบรมหลักสูตร ITIL Foundation, 2011 Edition ให้แก่พนักงานบริษัท ริโก้ ประเทศไทย สอนโดย อ.ชัชภณ Master Trainer ของเอซีอินโฟเทค 3 วันนี้เชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้มากมายและนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขอขอบคุณบริษัท ริโก้ ประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทและทีมงานเป็นประจำทุกปีนะค่ะ