Monthly Archives: July 2015

>>July

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CISSP Exam Prep

ACinfotec  - ได้จัดการอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2558 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรมครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training Director/Executive Consultant และ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร องค์กรไหนที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรคุณภาพสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร Security Awareness Training @ Thappline 2 รุ่น

Acinfotec -เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน และ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทางบริษัทเอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตร Security Awareness ให้กับบริษัทท่อส่งน้ำมัน Thappline ซึ่งสอนโดย ดร.ศุภกร กังพิศดาร การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2รุ่น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น และเรียนรู้วิธีการป้องกันเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ทางทีมงานและวิทยากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน 

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร PECB Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor

ACinfotec 10 กค. 58  - ได้จัดการอบรมหลักสูตร PECB Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor ในช่วงระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจมาร่วมอบรมที่เอซีอินโฟเทค โดยวิทยากรคือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร และ อาจารย์สมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร ที่ปรึกษาอาวุโสของเอซีอินโฟเทค

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CHFI ให้แก Datacom Training Center ที่ลาว

Acinfotec 3 กค. 58 - ACinfotec ได้ร่วมมือกับ Datacom Training Center ประเทศลาว จัดการอบรมหลักสูตร Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลลาว ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training [...]