Monthly Archives: September 2014

>>September

ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ในระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2557 ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นถึง 5 วัน แต่ก็ไม่ทำให้ผู้ร่วมอบรมรู้สึกว่ามันยาวนาน รวมทั้งวิทยากรคุณภาพ ที่ให้ความรู้และไขข้อข้องใจของผู้ร่วมอบรมได้เป้นอย่างดี หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.ศุภกร กังพิศดาร และ อ.ชัชพล คุณาฉัตราธร หลักสูตรจะจัดขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ [...]

ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร Practical Implementation Approach to BCM – ISO 22301

ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร Practical Implementation Approach to BCM - ISO 22301 ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน ที่ผ่านมา ดูจากใบหน้าแล้วคงไม่ต้องอธิบายถึงความสาระการเรียนรู้ที่อัดแน่นจากหลักสูตรนี้ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ อ.วราวุฒิ จินดามัย หากท่านใดสนใจเรียนหลักสูตร Practical Implementation Approach to BCM - ISO 22301 [...]

ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร PECB ISO 27001 Lead Implementer

ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร PECB ISO 27001 Lead Implementer พร้อมสอบ ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2557 โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร บรรยากาศก่อนสอบวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยความั่นใจและพร้อมมากๆ ในการสอบหวังว่าทุกท่านจะสอบผ่านกันทั่วหน้า  การอบรมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ หากท่านใดสนใจเรียนหลักสูตร PECB ISO [...]

ACinfotec Training Center – ได้จัดอบรมหลักสูตร ISO 22301 BCMS Review Training ให้กับบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ACinfotec Training Center ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจากบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร ISO 22301 BCMS Review Training ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกแฝงด้วยแง่คิดที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้ได้จริง สร้างความประทับใจให้ทีมงานวิทยากรและทีมงานส่วนกลางของทางบริษัท อีซี บาย เป็นอย่างยิ่ง องค์กรใดที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]

ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร Information Security Policy in Practice ให้แก่ กรมอนามัย

5 ก.ย.57 - ACinfotec Training Center ได้รับเกียรติจากทางกรมอนามัยให้จัดอบรมหลักสูตร Information Security Policy in Practice ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอนามัยกว่า 70 ท่าน ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมใหญ่ กรมอนามัย โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร, Master Trainer บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัดองค์กรใดที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [...]