ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ในระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นถึง 5 วัน แต่ก็ไม่ทำให้ผู้ร่วมอบรมรู้สึกว่ามันยาวนาน รวมทั้งวิทยากรคุณภาพ ที่ให้ความรู้และไขข้อข้องใจของผู้ร่วมอบรมได้เป้นอย่างดี หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.ศุภกร กังพิศดาร และ อ.ชัชพล คุณาฉัตราธร

หลักสูตรจะจัดขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ ต้องรีบสมัครกันเข้ามาแล้ว หากท่านใดสนใจเรียนหลักสูตร Certified Information Systems Security Professional (CISSP) สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]