เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาทาง ACinfotec Training Center ได้รับเกียรติให้เข้าไปบรรยายหลักสูตร SMILE Stylist : Service Excellence ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ โดย Trainer ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี Trainer ชั้นนำของประเทศที่จับมือกับ ACinfotec ในการช่วยพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการด้วยใจ ซึ่งบรรยากาศในการอบรมครึ่งวันนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่ปะปนไปด้วยสาระความรู้ควบคู่ไปด้วย 

หากหน่วยงานใดที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรทางด้าน Service Mind หรือ Soft Skill สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]