Cloud

>Cloud

CAT ประกาศย้ำความเป็นผู้นำ Cloud Infrastructure ชูศักยภาพขับเคลื่อนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC (Government Data Center and Cloud Service) ที่ได้รับการรับรองโดย CSA-STAR มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์

,

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ภายในงาน Gov Cloud 2020 ‘The Future of Digital Government’ CAT ผู้ขับเคลื่อนบริการ Gov Cloud ให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ตอกย้ำความมั่นใจถึงความพร้อมให้บริการด้าน Cloud แก่ทุกภาคส่วน การันตีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล CSA-STAR ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท [...]