BCM

/BCM

“เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” สพร. ตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาระบบไอทีภาครัฐให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Business Continuity Management System: BCMS)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์   ในโอกาสที่องค์การได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานISO 22301:2012 (Business [...]

“เอไอเอส” ร่วมกับ “เอซีอินโฟเทค” ตอกย้ำเทรนด์โลกไอทีเรื่อง Cloud Technology ด้วยการมีใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 (BCMS)

,

จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 ของสำนักงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.  พบว่า  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เป็นบริษัทที่มีการถือครองเลขหมายโทรศัพท์มากที่สุดในประเทศไทย ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านเลขหมาย และในปี 2560 มีจำนวนฐานลูกค้าที่ใช้งานจริง กว่า 40 [...]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2016

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุดฮิป ประจำปีของบริษัทเอซีอินโฟเทค Cyber Security Excellence Conference ปี 2559 หรือ C-SEC 2016  ปีนี้ ACinfotec ได้จับมือร่วมกับ Partner อย่าง Bureau Veritas เป็นครั้งแรก กับที่สุดแห่งงานสัมมนาแนวใหม่สำหรับนัก Security ในประเทศไทย! ณ ใจกลาง Siam Square  โดย concept หลักของปีนี้คือ "Plan to [...]