Information Security Management Systems ISO/IEC 27001:2013

/Information Security Management Systems ISO/IEC 27001:2013

ธนาคารไทยเครดิตฯ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบ BAHTNET และ ICAS ยืนยันความปลอดภัยสารสนเทศเทียบเท่าระดับสากล

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณจริญญา จันทร์ปาน – Sales and Solutions Delivery Director  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ และคุณคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด [...]

ซิตี้แบงก์รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตอบรับกับนโยบายด้านความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 [...]

SMBC รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ตอกย้ำการเป็นอันดับต้นของกลุ่มธนาคารสัญชาติญี่ปุ่นในไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณนิจิรา วัฒนพันธุ์ – Senior Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management [...]

ผู้บริหาร ACinfotec ร่วมแสดงความยินดีและขึ้นปาฐกถาในโอกาส บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management Systems ISO/IEC 27001:2013

,

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ - Business Director บริษัท ACinfotec Co.,Ltd. และทีมงาน ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) และขึ้นปาฐกถาในโอกาส บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management [...]