ncsa

>ncsa

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”

, , ,

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA จัดสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA” เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายชัยวุฒิ [...]