services

>services

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)

, ,

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 นี้   [...]

“เอไอเอส” ร่วมกับ “เอซีอินโฟเทค” ตอกย้ำเทรนด์โลกไอทีเรื่อง Cloud Technology ด้วยการมีใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 (BCMS)

,

จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 ของสำนักงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.  พบว่า  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เป็นบริษัทที่มีการถือครองเลขหมายโทรศัพท์มากที่สุดในประเทศไทย ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านเลขหมาย และในปี 2560 มีจำนวนฐานลูกค้าที่ใช้งานจริง กว่า 40 [...]