CSA STAR

>CSA STAR

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 และมาตรฐาน CSA STAR

, ,

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) นำโดยคุณนลินธีร ผดุงไทย ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมที่ปรึกษา พร้อมทั้งตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย [...]