iso 27701 iso 27001

>iso 27701 iso 27001

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”

, , ,

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA จัดสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA” เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายชัยวุฒิ [...]

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, ,

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager จากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายอัตพล [...]

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ยกระดับองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นายศาศวัต มาลัยวงศ์ (ขวา) Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายโตโยทาเกะ คูวาตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Privacy Information Management System)  จากบริษัท [...]