CYBERSECURITY

/CYBERSECURITY

“เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” สพร. ตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาระบบไอทีภาครัฐให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Business Continuity Management System: BCMS)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์   ในโอกาสที่องค์การได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานISO 22301:2012 (Business [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cybersecurity for Insurance (CSI) โดย เอซีอินโฟเทค (ACinfotec Co.,Ltd.)

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญคือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้มีความแข็งแกร่ง ปิดช่องโหว่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ […]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2016

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุดฮิป ประจำปีของบริษัทเอซีอินโฟเทค Cyber Security Excellence Conference ปี 2559 หรือ C-SEC 2016  ปีนี้ ACinfotec ได้จับมือร่วมกับ Partner อย่าง Bureau Veritas เป็นครั้งแรก กับที่สุดแห่งงานสัมมนาแนวใหม่สำหรับนัก Security ในประเทศไทย! ณ ใจกลาง Siam Square  โดย concept หลักของปีนี้คือ "Plan to [...]