CYBERSECURITY

/CYBERSECURITY

KTBCS รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับ Data Center Service ที่มั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร – Consulting Development Manager พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: [...]

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตอกย้ำความมั่นใจในการทำธุรกรรมการเงิน

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager / Digital Content Consultant และคุณนฤภร ลี้ศิริวัฒนกุล - Information Security Consultant ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย [...]

ธนาคารไทยเครดิตฯ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบ BAHTNET และ ICAS ยืนยันความปลอดภัยสารสนเทศเทียบเท่าระดับสากล

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณจริญญา จันทร์ปาน – Sales and Solutions Delivery Director  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ และคุณคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด [...]

โอซีบีซี แบงก์ (OCBC Bank) ธนาคารจากสิงคโปร์ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางไอทีมุ่งสู่การเป็นดิจิทัลแบงก์ด้วยใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารโดเวอร์ซี ไชนีส แบงกิง คอร์เปอเรชัน (โอซีบีซี) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัทบีเอสไอ กรุ๊ป [...]

SMBC รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ตอกย้ำการเป็นอันดับต้นของกลุ่มธนาคารสัญชาติญี่ปุ่นในไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณนิจิรา วัฒนพันธุ์ – Senior Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management [...]

เฮงลิสซิ่ง (HENG Leasing) บริษัทด้านสินเชื่อแบบ Non Bank แห่งแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) [...]

“เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” สพร. ตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาระบบไอทีภาครัฐให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Business Continuity Management System: BCMS)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์   ในโอกาสที่องค์การได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานISO 22301:2012 (Business [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cybersecurity for Insurance (CSI) โดย เอซีอินโฟเทค (ACinfotec Co.,Ltd.)

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญคือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้มีความแข็งแกร่ง ปิดช่องโหว่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ […]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2016

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุดฮิป ประจำปีของบริษัทเอซีอินโฟเทค Cyber Security Excellence Conference ปี 2559 หรือ C-SEC 2016  ปีนี้ ACinfotec ได้จับมือร่วมกับ Partner อย่าง Bureau Veritas เป็นครั้งแรก กับที่สุดแห่งงานสัมมนาแนวใหม่สำหรับนัก Security ในประเทศไทย! ณ ใจกลาง Siam Square  โดย concept หลักของปีนี้คือ "Plan to [...]