Latest News

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 20000

,

ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งความสำเร็จของทาง บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (ITSM: Information Technology Service Management System) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว เป็นหนึ่งในการการันตีเรื่องการบริหารบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล เนื่องด้วยหลักการของ ITSM คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (Users) หรือ ลูกค้า (Customers) เป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่ บริษัท [...]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2016

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุดฮิป ประจำปีของบริษัทเอซีอินโฟเทค Cyber Security Excellence Conference ปี 2559 หรือ C-SEC 2016  ปีนี้ ACinfotec ได้จับมือร่วมกับ Partner อย่าง Bureau Veritas เป็นครั้งแรก กับที่สุดแห่งงานสัมมนาแนวใหม่สำหรับนัก Security ในประเทศไทย! ณ ใจกลาง Siam Square  โดย concept หลักของปีนี้คือ "Plan to Win: Getting Ahead of Cyber [...]

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ETDA

,

"ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สพธอ. ได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ในส่วนงานบริการ ThaiCERT, Digital Forensics Center และ Thai NRCA ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ทาง สพธอ. มีความมุ่งมั่นเพื่อรักษาคุณสมบัติของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อันได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (Availability) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ใช้งาน มีความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพธอ.  เนื่องในโอกาสของความสำเร็จครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ทาง สพธอ.ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013   โดยมีบริษัท BSI (ประเทศไทย) จำกัด [...]

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System)

,

อีกหนึ่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System) ที่เป็นเครื่องยืนยันความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล ในวาระโอกาสอันดีนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ (ซ้าย) Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้มีโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณเสนีย์ สมมา (ขวา) ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น [...]

Latest Articles

มาทำความรู้จักกับ Blockchain กัน

November 28th, 2016|Comments Off on มาทำความรู้จักกับ Blockchain กัน

บล็อกเชน (Blockchain) ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีของการเงินการธนาคาร (Fintech หรือ Financial technology) นั้นได้มีการพัฒนาและมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราจะเห็นได้จากปริมาณของการทำธุรกรรมการเงินออน์ไลน์ ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จนธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เริ่มที่จะมีการปรับตัว ของการทำธุรกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ในการให้บริการทางการเงินบนโลกออนไลน์ เพื่อให้มีความรวดเร็ว [...]

ว่าด้วยเรื่องของ PCI DSS เวอร์ชั่น 3.2 มีอะไรใหม่บ้าง?

September 12th, 2016|Comments Off on ว่าด้วยเรื่องของ PCI DSS เวอร์ชั่น 3.2 มีอะไรใหม่บ้าง?

PCI DSS เวอร์ชั่น 3.2 มีอะไรใหม่บ้าง หลาย ๆ ท่านที่อยู่ในวงการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ หรือแม้แต่อยู่ในวงการเงินการธนาคารเอง คงจะทราบถึงหรือรู้จักเจ้ามาตรฐาน Payment Card Industry Data Security [...]

การให้บริการของ Cloud Provider มั่นใจได้จริงหรือ?

December 3rd, 2015|Comments Off on การให้บริการของ Cloud Provider มั่นใจได้จริงหรือ?

การให้บริการของ Cloud Provider มั่นใจได้จริงหรือ? ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเราบน Cloud ยังคงปลอดภัยและเป็นส่วนตัวอยู่หรือไม่? ในยุคนี้ บริการคลาวด์มาแรงและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมาก ทุกๆ ท่านซึ่งทำงาน หาข้อมูลความรู้ หาข้อมูลบันเทิง และอื่นๆ ผ่าน [...]

WHAT IS ISO 20022?

December 3rd, 2015|Comments Off on WHAT IS ISO 20022?

ISO 20022 คืออะไร ISO 20022 Financial Services - Universal financial industry message scheme คือมาตรฐานข้อความที่ใช้สื่อสารในอุตสากรรมการเงินสากล เช่น [...]