Latest News

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System)

,

อีกหนึ่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System) ที่เป็นเครื่องยืนยันความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล ในวาระโอกาสอันดีนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ (ซ้าย) Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้มีโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณเสนีย์ สมมา (ขวา) ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น [...]

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขยายขอบเขตงานจนได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ  มีการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการขยายขอบเขตงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่มขึ้น ความสำเร็จอีกก้าวของ เอไอเอส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไปแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 มาปีนี้ ทางเอไอเอสได้มีการขยายขอบเขตของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของมาตรฐาน ISO 27001:2013  เพิ่มเติมอีกศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 บริษัท [...]

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ได้รับรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับความสำเร็จอีกก้าวของ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล แก่บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านนโยบาย กระบวนการ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2013 Information Security Management System และในอนาคตทางทีมผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย  ผู้บริหารจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น. ที่บริษัท อินทรี ดิจิตอล [...]

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมร เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

,

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ สมร  เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับตำแหน่งใหม่ของ คุณ สมร เทิดธรรมพิบูล ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยคุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าดอกไม้ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการที่ปรึกษา ISO 27001:2013 และมาตรฐานด้านอื่นๆ [...]

Latest Articles

ว่าด้วยเรื่องของ PCI DSS เวอร์ชั่น 3.2 มีอะไรใหม่บ้าง?

September 12th, 2016|0 Comments

PCI DSS เวอร์ชั่น 3.2 มีอะไรใหม่บ้าง หลาย ๆ ท่านที่อยู่ในวงการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ หรือแม้แต่อยู่ในวงการเงินการธนาคารเอง คงจะทราบถึงหรือรู้จักเจ้ามาตรฐาน Payment Card Industry Data Security [...]

การให้บริการของ Cloud Provider มั่นใจได้จริงหรือ?

December 3rd, 2015|0 Comments

การให้บริการของ Cloud Provider มั่นใจได้จริงหรือ? ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเราบน Cloud ยังคงปลอดภัยและเป็นส่วนตัวอยู่หรือไม่? ในยุคนี้ บริการคลาวด์มาแรงและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมาก ทุกๆ ท่านซึ่งทำงาน หาข้อมูลความรู้ หาข้อมูลบันเทิง และอื่นๆ ผ่าน [...]

WHAT IS ISO 20022?

December 3rd, 2015|0 Comments

ISO 20022 คืออะไร ISO 20022 Financial Services - Universal financial industry message scheme คือมาตรฐานข้อความที่ใช้สื่อสารในอุตสากรรมการเงินสากล เช่น [...]

Can ISO 27001 help protect your organization from cyber attack? – A Hacker’s view on ISO 27001 standard

December 11th, 2014|0 Comments

สำหรับหลายๆ คนที่ทำงานทางด้าน Security ที่เน้นแต่ด้าน Technical เป็นหลักนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อยศรัทธาในมาตรฐาน ISO 27001 หรือ Information Security Management System มากนัก เนื่องจากมาตรฐาน [...]

Training News

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator)

December 4th, 2015|0 Comments

ACinfotec Training Center - เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ถึง วันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางบ.เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตร [...]

Acinfotec จัดอบรมหลักสูตร CEH (Certified Ethical Hacker)

November 9th, 2015|0 Comments

ACinfotec Training Center - ในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางบ.เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร CEH (Certified [...]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร Penetration Testing Training ให้กับบริษัท SCG

September 1st, 2015|0 Comments

เมื่อวันที่ 27,28,31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทเอซีอินโฟเทค ได้มีโอกาสอบรมรมหลักสูตร Penetration Testing Training ซึ่งเป็นหลักสูตร tailored [...]

ACinfotec จัดอบรมหลักสูตร CISSP Exam Prep

July 24th, 2015|0 Comments

ACinfotec  - ได้จัดการอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2558 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรมครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร [...]